Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sätra C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sätra C 1312 13,9% 24,3% 19,6% 42,2% 5,4% 46,3% 53,7% 0,3% 2,1%
Summa 1312 13,9% 24,3% 19,6% 42,2% 5,4% 46,3% 53,7% 0,3% 2,1%

http://www.val.se