Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sätra NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sätra NO 1804 16,7% 26,3% 21,5% 35,5% 8,1% 46,0% 54,0% 0,3% 1,4%
Summa 1804 16,7% 26,3% 21,5% 35,5% 8,1% 46,0% 54,0% 0,3% 1,4%

http://www.val.se