Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sätra Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sätra Ö 1276 49,0% 24,0% 14,5% 12,5% 24,5% 48,4% 51,6% 0,3% 1,8%
Summa 1276 49,0% 24,0% 14,5% 12,5% 24,5% 48,4% 51,6% 0,3% 1,8%

http://www.val.se