Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sätra V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sätra V 1400 18,4% 38,7% 20,7% 22,2% 9,4% 47,9% 52,1%   1,0%
Summa 1400 18,4% 38,7% 20,7% 22,2% 9,4% 47,9% 52,1% 1,0%

http://www.val.se