Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bomhus V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bomhus V 1497 21,2% 31,2% 21,0% 26,7% 7,6% 48,6% 51,4% 0,9% 0,9%
Summa 1497 21,2% 31,2% 21,0% 26,7% 7,6% 48,6% 51,4% 0,9% 0,9%

http://www.val.se