Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bomhus Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bomhus Ö 1552 13,6% 37,4% 26,5% 22,5% 7,7% 52,0% 48,0% 0,7% 0,8%
Summa 1552 13,6% 37,4% 26,5% 22,5% 7,7% 52,0% 48,0% 0,7% 0,8%

http://www.val.se