Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bomhus C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bomhus C 1196 14,3% 41,1% 21,3% 23,3% 7,7% 49,4% 50,6% 0,4% 1,8%
Summa 1196 14,3% 41,1% 21,3% 23,3% 7,7% 49,4% 50,6% 0,4% 1,8%

http://www.val.se