Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bomhus SO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bomhus SO 1315 17,6% 38,9% 23,6% 19,8% 6,4% 47,4% 52,6% 0,5% 0,9%
Summa 1315 17,6% 38,9% 23,6% 19,8% 6,4% 47,4% 52,6% 0,5% 0,9%

http://www.val.se