Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandviken Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandviken Norra 1898 14,2% 34,9% 23,4% 27,4% 7,7% 50,5% 49,5% 0,1% 1,2%
Summa 1898 14,2% 34,9% 23,4% 27,4% 7,7% 50,5% 49,5% 0,1% 1,2%

http://www.val.se