Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jäderfors-Norrsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jäderfors-Norrsätra 1190 13,4% 27,6% 24,5% 34,5% 5,8% 50,3% 49,7%   2,5%
Summa 1190 13,4% 27,6% 24,5% 34,5% 5,8% 50,3% 49,7% 2,5%

http://www.val.se