Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandbacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandbacka 1881 18,8% 29,9% 25,3% 26,0% 8,6% 52,5% 47,5% 0,5% 1,3%
Summa 1881 18,8% 29,9% 25,3% 26,0% 8,6% 52,5% 47,5% 0,5% 1,3%

http://www.val.se