Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Barrsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Barrsätra 1504 20,4% 32,5% 21,5% 25,5% 9,7% 50,8% 49,2% 0,2% 1,5%
Summa 1504 20,4% 32,5% 21,5% 25,5% 9,7% 50,8% 49,2% 0,2% 1,5%

http://www.val.se