Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jernvallen Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jernvallen Norra 1620 16,2% 29,3% 28,1% 26,4% 7,3% 49,3% 50,7% 0,2% 1,1%
Summa 1620 16,2% 29,3% 28,1% 26,4% 7,3% 49,3% 50,7% 0,2% 1,1%

http://www.val.se