Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jernvallen Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jernvallen Södra 1365 15,8% 31,4% 25,6% 27,3% 7,1% 50,7% 49,3% 0,1% 1,5%
Summa 1365 15,8% 31,4% 25,6% 27,3% 7,1% 50,7% 49,3% 0,1% 1,5%

http://www.val.se