Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Björksätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björksätra 1800 18,0% 29,7% 19,3% 33,1% 6,9% 47,1% 52,9% 0,6% 5,5%
Summa 1800 18,0% 29,7% 19,3% 33,1% 6,9% 47,1% 52,9% 0,6% 5,5%

http://www.val.se