Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Årsunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Årsunda 1815 13,4% 28,1% 28,2% 30,3% 6,0% 52,9% 47,1% 0,3% 0,9%
Summa 1815 13,4% 28,1% 28,2% 30,3% 6,0% 52,9% 47,1% 0,3% 0,9%

http://www.val.se