Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Österfärnebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Österfärnebo 1081 13,3% 21,8% 29,0% 35,8% 6,8% 51,2% 48,8% 0,4% 1,7%
Summa 1081 13,3% 21,8% 29,0% 35,8% 6,8% 51,2% 48,8% 0,4% 1,7%

http://www.val.se