Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söderhamn Centrum-Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Centrum-Väster 1640 21,5% 19,5% 20,0% 39,0% 7,6% 44,3% 55,7% 0,2% 1,2%
Summa 1640 21,5% 19,5% 20,0% 39,0% 7,6% 44,3% 55,7% 0,2% 1,2%

http://www.val.se