Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söderhamn Norrtull-Granskär

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Norrtull-Granskär 1975 19,1% 21,5% 19,7% 39,7% 7,7% 47,2% 52,8% 0,2% 1,6%
Summa 1975 19,1% 21,5% 19,7% 39,7% 7,7% 47,2% 52,8% 0,2% 1,6%

http://www.val.se