Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Norrberget-Hägnan m fl 1648 17,4% 24,9% 24,5% 33,2% 7,3% 48,0% 52,0% 0,2% 1,5%
Summa 1648 17,4% 24,9% 24,5% 33,2% 7,3% 48,0% 52,0% 0,2% 1,5%

http://www.val.se