Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl 1345 15,7% 21,0% 25,7% 37,5% 6,7% 48,2% 51,8%   0,7%
Summa 1345 15,7% 21,0% 25,7% 37,5% 6,7% 48,2% 51,8% 0,7%

http://www.val.se