Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandarne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandarne 1633 15,7% 29,6% 27,8% 26,8% 7,2% 52,5% 47,5% 0,4% 0,4%
Summa 1633 15,7% 29,6% 27,8% 26,8% 7,2% 52,5% 47,5% 0,4% 0,4%

http://www.val.se