Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skog

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skog 807 10,8% 21,7% 25,0% 42,5% 5,8% 52,9% 47,1% 0,4% 0,7%
Summa 807 10,8% 21,7% 25,0% 42,5% 5,8% 52,9% 47,1% 0,4% 0,7%

http://www.val.se