Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljusne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljusne 1912 13,2% 22,0% 28,3% 36,5% 7,2% 50,1% 49,9% 0,5% 0,8%
Summa 1912 13,2% 22,0% 28,3% 36,5% 7,2% 50,1% 49,9% 0,5% 0,8%

http://www.val.se