Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söderala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söderala 1557 15,1% 29,8% 28,1% 27,0% 6,4% 50,5% 49,5% 0,5% 1,2%
Summa 1557 15,1% 29,8% 28,1% 27,0% 6,4% 50,5% 49,5% 0,5% 1,2%

http://www.val.se