Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bergvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergvik 1222 14,7% 26,5% 27,1% 31,7% 7,0% 52,1% 47,9% 0,8% 1,0%
Summa 1222 14,7% 26,5% 27,1% 31,7% 7,0% 52,1% 47,9% 0,8% 1,0%

http://www.val.se