Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrala-Trönö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrala-Trönö 1408 9,8% 26,3% 31,4% 32,5% 4,9% 52,0% 48,0% 0,1% 0,8%
Summa 1408 9,8% 26,3% 31,4% 32,5% 4,9% 52,0% 48,0% 0,1% 0,8%

http://www.val.se