Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bollnäs Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs Centrum 1602 11,1% 12,9% 16,4% 59,7% 3,6% 40,1% 59,9% 0,3% 0,7%
Summa 1602 11,1% 12,9% 16,4% 59,7% 3,6% 40,1% 59,9% 0,3% 0,7%

http://www.val.se