Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bollnäs-Sävsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs-Sävsberg 1344 20,2% 27,8% 26,9% 25,1% 9,2% 50,5% 49,5% 0,4% 2,1%
Summa 1344 20,2% 27,8% 26,9% 25,1% 9,2% 50,5% 49,5% 0,4% 2,1%

http://www.val.se