Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bollnäs-Hamre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs-Hamre 1220 17,3% 27,3% 24,2% 31,2% 8,8% 48,1% 51,9% 0,4% 0,7%
Summa 1220 17,3% 27,3% 24,2% 31,2% 8,8% 48,1% 51,9% 0,4% 0,7%

http://www.val.se