Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bollnäs-Ren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs-Ren 1058 17,6% 34,7% 22,7% 25,0% 8,0% 48,5% 51,5% 0,4% 0,8%
Summa 1058 17,6% 34,7% 22,7% 25,0% 8,0% 48,5% 51,5% 0,4% 0,8%

http://www.val.se