Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rengsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rengsjö 1003 14,2% 28,7% 25,0% 32,1% 7,0% 51,3% 48,7% 0,3% 0,7%
Summa 1003 14,2% 28,7% 25,0% 32,1% 7,0% 51,3% 48,7% 0,3% 0,7%

http://www.val.se