Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hanebo Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hanebo Centrum 1418 14,6% 23,1% 24,0% 38,3% 7,2% 49,3% 50,7% 0,3% 0,4%
Summa 1418 14,6% 23,1% 24,0% 38,3% 7,2% 49,3% 50,7% 0,3% 0,4%

http://www.val.se