Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Arbrå Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Arbrå Centrum 950 13,8% 21,6% 22,6% 42,0% 6,3% 46,7% 53,3% 0,2% 1,8%
Summa 950 13,8% 21,6% 22,6% 42,0% 6,3% 46,7% 53,3% 0,2% 1,8%

http://www.val.se