Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Arbrå-Undersvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Arbrå-Undersvik 1262 11,5% 25,0% 28,1% 35,4% 5,6% 53,3% 46,7% 0,3% 1,5%
Summa 1262 11,5% 25,0% 28,1% 35,4% 5,6% 53,3% 46,7% 0,3% 1,5%

http://www.val.se