Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Helenedal mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Helenedal mfl 1799 17,7% 25,6% 23,3% 33,4% 6,7% 47,6% 52,4% 0,5% 2,0%
Summa 1799 17,7% 25,6% 23,3% 33,4% 6,7% 47,6% 52,4% 0,5% 2,0%

http://www.val.se