Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kyrkbacken mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbacken mfl 1073 19,1% 22,4% 23,5% 35,0% 6,8% 45,4% 54,6% 0,1% 2,2%
Summa 1073 19,1% 22,4% 23,5% 35,0% 6,8% 45,4% 54,6% 0,1% 2,2%

http://www.val.se