Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fridhem-Åvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fridhem-Åvik 1180 23,5% 27,6% 25,2% 23,7% 9,7% 46,4% 53,6% 0,3% 1,3%
Summa 1180 23,5% 27,6% 25,2% 23,7% 9,7% 46,4% 53,6% 0,3% 1,3%

http://www.val.se