Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Idenor

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Idenor 1242 14,7% 37,1% 29,1% 19,0% 6,9% 53,5% 46,5% 0,5% 1,9%
Summa 1242 14,7% 37,1% 29,1% 19,0% 6,9% 53,5% 46,5% 0,5% 1,9%

http://www.val.se