Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Håsta mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Håsta mfl 1561 19,3% 30,2% 23,0% 27,4% 7,9% 48,7% 51,3% 0,5% 2,0%
Summa 1561 19,3% 30,2% 23,0% 27,4% 7,9% 48,7% 51,3% 0,5% 2,0%

http://www.val.se