Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rogsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rogsta 1109 13,7% 28,9% 28,8% 28,7% 7,0% 54,1% 45,9% 0,4% 1,4%
Summa 1109 13,7% 28,9% 28,8% 28,7% 7,0% 54,1% 45,9% 0,4% 1,4%

http://www.val.se