Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Iggesund Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Iggesund Norr 1562 15,4% 32,9% 26,4% 25,4% 6,6% 51,9% 48,1% 0,4% 0,8%
Summa 1562 15,4% 32,9% 26,4% 25,4% 6,6% 51,9% 48,1% 0,4% 0,8%

http://www.val.se