Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Enånger

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Enånger 1235 11,9% 27,0% 28,4% 32,6% 7,0% 51,4% 48,6%   1,5%
Summa 1235 11,9% 27,0% 28,4% 32,6% 7,0% 51,4% 48,6% 1,5%

http://www.val.se