Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Friggesund-Hålsjö mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Friggesund-Hålsjö mfl 1587 13,4% 23,9% 29,4% 33,3% 6,1% 50,6% 49,4% 0,2% 0,6%
Summa 1587 13,4% 23,9% 29,4% 33,3% 6,1% 50,6% 49,4% 0,2% 0,6%

http://www.val.se