Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svågadalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svågadalen 393 10,4% 17,6% 32,8% 39,2% 4,1% 52,4% 47,6% 0,3% 0,3%
Summa 393 10,4% 17,6% 32,8% 39,2% 4,1% 52,4% 47,6% 0,3% 0,3%

http://www.val.se