Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Edsta-Sanna mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Edsta-Sanna mfl 1928 16,4% 31,4% 27,1% 25,1% 8,6% 50,8% 49,2% 0,3% 1,2%
Summa 1928 16,4% 31,4% 27,1% 25,1% 8,6% 50,8% 49,2% 0,3% 1,2%

http://www.val.se