Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ånge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ånge 974 16,7% 29,2% 28,4% 25,7% 8,2% 51,5% 48,5%   0,7%
Summa 974 16,7% 29,2% 28,4% 25,7% 8,2% 51,5% 48,5% 0,7%

http://www.val.se