Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ånge centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ånge centrum 1355 19,5% 22,9% 20,0% 37,6% 8,0% 45,9% 54,1% 0,2% 1,0%
Summa 1355 19,5% 22,9% 20,0% 37,6% 8,0% 45,9% 54,1% 0,2% 1,0%

http://www.val.se