Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hallsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hallsta 448 12,3% 27,5% 27,7% 32,6% 6,5% 52,2% 47,8%   0,7%
Summa 448 12,3% 27,5% 27,7% 32,6% 6,5% 52,2% 47,8% 0,7%

http://www.val.se