Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borgsjö-Erikslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borgsjö-Erikslund 611 15,7% 24,2% 29,5% 30,6% 7,4% 51,9% 48,1% 0,8% 1,5%
Summa 611 15,7% 24,2% 29,5% 30,6% 7,4% 51,9% 48,1% 0,8% 1,5%

http://www.val.se